C# Formu Ekranın ortasına hizalamak

THEME
Responsive image

Projenin sağ köşesinde bulunan Properties menüsü altında bulunan StartPosition seçeneğini CenterScreen olarak seçmeniz gerekmektedir.